ghsky-logo-2013


sky button 5

8 aukcja sztuki współczesnej w DNA - relacja

8 aukcja sztuki współczesnej w DNA - relacja

 

8 marca, z okazji Dnia Kobiet, Galeria DNA
zorganizowała 8 Aukcję Sztuki Współczesnej.
A o to jak było! 
 
 

Galeria Handlowa Sky Tower w  

 
 

 

 

 Facebook