ghsky-logo-2013


sky button 5

Wystawa MADE IN PHOTO / MADE IN MEDIA
w Sky Tower zainaugurowana z sukcesem

 

Wernisaż siódmej edycji wystawy z cyklu MADE IN PHOTO / MADE IN MEDIA, po raz pierwszy zorganizowanej w Galerii Sky Tower, przeszedł już do historii. Historii, która – mamy taką nadzieję – dopiero rozpoczęła się na dobre.
MADE IN PHOTO / MADE IN MEDIA to inicjatywa absolwentów i pracowników Katedry Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W ramach cyklicznie odbywających się wystaw prezentowane są najlepsze prace dyplomowe powstałe w pracowniach tej placówki.


Otwarcie ekspozycji w Galerii Sky Tower odbyło się 14 października o godz. 17:00. O unikalnym charakterze wydarzenia – nieczęsto bowiem sztuka tak odważnie wkracza w przestrzeń o zupełnie innym przeznaczeniu – świadczy liczna obecność znamienitych gości, którzy uświetnili wernisaż nie tylko swoim przybyciem, ale i dobrym słowem. O znaczeniu tego przedsięwzięcia mówiła, witając gości, Prezes Sky Tower S.A., Małgorzata Danek, a także wrocławska animatorka kultury i przewodnicząca sejmiku dolnośląskiego, Barbara Zdrojewska, kierujący Pracownią Działań Intermedialnych Katedry Sztuki Mediów, prof. n. Ireneusz Olszewski, oraz koordynatorka wystawy i asystentka w Pracowni Fotomediów Katedry Sztuki Mediów, Agata Szuba. Wśród przybyłych znaleźli się także JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych, prof. zw. Piotr Kielan, kierownicy poszczególnych pracowni – prof. zw. Wiesław Gołuch, prof. n. Stanisław Sasak, prof. zw. Ryszard Jędroś i prof. zw. Andrzej Bator – autorzy prezentowanych prac, a także przedstawiciele wrocławskich mediów i liczni miłośnicy młodej sztuki. Przez całe wydarzenie gładko przeprowadził nas dziennikarz radiowy, Paweł Gołębski.


Kilkadziesiąt prac – fotografii, fotoobiektów i prac multimedialnych – dobrze odnalazło się w przestrzeni o ciekawych walorach eksplozyjnych, co można było szczególnie docenić, fotografując je. Zgromadzenie tak wielu eksponatów w jednym miejscu akcentuje imponujące możliwości koncepcyjne fotografii, szczególnie tej inscenizowanej – od klasycznych, parateatralnych działań, opartych na wykreowanych przez autora sytuacjach, poprzez ingerencję w naturę obrazu drogą postprodukcji cyfrowej, aż po działania intermedialne, film i animacje. Sztuka współczesna na terenie galerii handlowej to nie tylko nobilitacja tego miejsca, wzbogacenie go o nowe wartości estetyczne oraz walory edukacyjne. To także odpowiedź na potrzeby wciąż zmieniającej się tkanki miejskiej i ulegające zmianie nawyki mieszkańców dużych miast. Koordynatorami wystawy są Agata Szuba, Rafał Warzecha i Paweł Lisek.


Prace wyeksponowane na poziomach 0 i 1 można oglądać jeszcze do 5. listopada b.r., podążając specjalnym szlakiem według mapek rozdawanych w Punkcie Informacyjnym i dystrybuowanych na stojakach na terenie galerii.

 

Galeria Handlowa Sky Tower w

 Facebook