ghsky-logo-2013


sky button 5

„Polsko – nie zgrzytaj!" - bezpłatne badania
w Sky Tower 25 lutego

„Polsko – nie zgrzytaj!" - pod takim hasłem w Sky Tower 25 lutego odbyła się ogólnopolska akcja prozdrowotna, w trakcie której można było bezpłatnie wykonać badanie stawu skroniowo-żuchwowego. Przy okazji przeprowadzane były także badania statystyczne, które po opracowaniu opublikowane zostaną w pismach naukowo-dydaktycznych. Pomogą one w przygotowaniu strategii pozwalającej na osiągnięcie światowych standardów w zakresie profilaktyki i leczenia zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. Wszystkim uczestnikom akcji rozdawane były także drobne upominki.

Inicjatorem akcji „Polsko – nie zgrzytaj!" było Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii. Trwała ona od godziny 10:00 do 18:00 na parterze Sky Tower.

Galeria Handlowa Sky Tower w

 Facebook