ghsky-logo-2013


sky button 5

1% NA PACZKĘ, 23 kwietnia

23 kwietnia w Sky Tower wolontariusze Szlachetnej Paczki wszystkim chętnym bezpłatnie rozliczali roczne zeznania podatkowe – w zamian za przekazanie 1% dla najbardziej potrzebujących. Rozliczony na miejscu PIT wystarczyło podpisać, a następnie wysłać pocztą lub złożyć osobiście we właściwym urzędzie skarbowym. Była też możliwość złożenie go przez system e-Deklaracje. Wtedy jednak, poza PIT-ami potwierdzającymi dochody osiągnięte w 2016 roku, potrzebne były informacje o przychodzie z zeznania za rok 2015.


Akcja „1% NA PACZKĘ" w Sky Tower odbyła się 23 kwietnia na poziomie 0 Galerii w godzinach 11:00 - 17:00.


„Szlachetna Paczka" pomaga rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Celem projektu jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę. Dlatego do Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie materialne będą impulsem do zmiany.

 

Galeria Handlowa Sky Tower w

 Facebook