PL
MENU

Najem powierzchni handlowej

Najem powierzchni biurowej

Marketing

Weronika Zioła  weronika.ziola@savills.pl

Reklama w Sky Tower

Weronika Zioła  weronika.ziola@savills.pl

Dla mediów

Informacje prasowe weronika.ziola@savills.pl

Biuro parkingu

Olimp Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, REGON: 389519982, NIP: 7011044921), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m..st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906424.

Formularz

Kontaktowy

Mapa okolicy

Dla Twojej wygody

Wszystkie drogi prowadzą do Sky Tower. Sprawdź, jak w łatwy sposób dojechać do nas wybranym środkiem komunikacji: rowerem, tramwajem, autobusem lub samochodem.