Punkt Widokowy

kasa biletowa Punkt Widokowy Sky Tower

Zapraszamy wszystkich miłośników fantastycznych widoków.
Panorama Wrocławia i okolic należy do Was!

Wjazd na Punkt Widokowy odbywa się szybkobieżną windą – wejście od ul. Gwiaździstej,
oznaczone jako Punkt Widokowy.

Bilety do nabycia w Punkcie Sprzedaży Biletów na parterze Sky Tower.

REZERWACJE GRUPOWE
Pod numerem telefonu: 71 738 31 00 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. można dokonać rezerwacji grupowych (grupa min. 20 osób):

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
 • w soboty od 9:00 do 16:00
 • w niedziele od 10:00 do 16:00

Informujemy, że nie ma możliwość rezerwacji indywidualnych. Osoby zainteresowane wjazdem w konkretnym terminie, zapraszamy do wcześniejszego zakupu biletów w godzinach otwarcia Kasy Biletowej. Bilety można kupić tylko w Kasie Biletowej mieszczącej się na parterze Sky Tower.

INFORMACJE O WOLNYCH MIEJSCACH
Pod numerem telefonu: 71 738 31 55 można uzyskać informacje dotyczące wolnych miejsc:

 • od poniedziałku do soboty w godz. od 9:00 do 20:30
 • w niedziele od 10:00 do 19:30

Z góry życzymy niezapomnianych wrażeń i pięknych widoków!

 

 • Cennik
 • Bilety dla grup
 • Regulamin
 • Godziny wjazdu
 • Jak trafić?
 • Kamera Online

CENY BILETÓW
(zakupione bilety nie podlegają zwrotowi)

• normalny – 18,00 zł
• ulgowy – 12,00 zł
• dzieci do lat 3 – wstęp wolny

• ulgowy – dla dzieci (powyżej 3-go roku życia), młodzieży uczącej się, studentów (do 25 roku życia), emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych i osób, które ukończyły 65 lat (po okazaniu ważnej legitymacji lub odpowiedniego dokumentu),
• wstęp wolny – mają dzieci do lat 3, które mogą wjechać na Punkt Widokowy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
• przy wejściu grup zorganizowanych, na każde 15 osób w grupie – jeden opiekun może wejść nieodpłatnie.
• Inne wejścia nie uwzględnione w cenniku będą ustalane indywidualne.
• Możliwość wynajęcia całego Punktu Widokowego jest możliwa po ustaleniach indywidualnych.

WINDA NA PUNKT WIDOKOWY ODJEŻDŻA O GODZINIE OKREŚLONEJ NA BILECIE
PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE
SPÓŹNIENIE POWODUJE UTRATĘ WAŻNOŚCI BILETU BEZ MOŻLIWOŚCI ZWROTU KOSZTÓW I WYMIANY

KASA BILETOWA
znajduje się na parterze Sky Tower
CZYNNA:
Poniedziałek - sobota: 08:45 - 20:30
Niedziela: 09:45 - 19:30

Read More

Rezerwacja biletów dla grup
tel. 71 738 31 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 16.00
* w soboty od 9:00 do 16:00
* w niedziele od 10:00 do 16:00

Read More

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU WIDOKOWEGO NA WIEŻY SKY TOWER

WROCŁAW, ULICA POWSTAŃĆÓW ŚLĄSKICH 95

1. Punkt Widokowy na wieży obiektu Sky Tower jest czynny dla Zwiedzających w ustalonych dniach i godzinach (dalej „Punkt Widokowy").
2. Korzystanie z Punktu Widokowego odbywa się na własną odpowiedzialność.
3. Osoby niepełnoletnie do 13. roku życia mogą wejść na Punkt Widokowy tylko pod opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Dzieci do szyb lub balustrad mogą podchodzić tylko w bezpośrednim towarzystwie osób dorosłych.
4. Jednorazowo na Punkcie Widokowym może przebywać do 50 osób w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Maksymalny czas przebywania na Punkcie Widokowym ustala indywidualnie pracownik obsługi.
5. Na Punkt Widokowy nie wolno wnosić plecaków, dużych toreb, butelek, broni, materiałów łatwopalnych, itp. Obsługa może wskazać inne przedmioty, których wniesienie na Punkt Widokowy jest zabronione.
6. Wjazd i zjazd na Punkt Widokowy odbywa się dedykowaną windą, która jednorazowo zabiera do 15 osób.
7. Niewskazane jest wjeżdżanie na Punkt Widokowy osobom cierpiącym na lęk wysokości.
8. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą wjechać na Punkt Widokowy dedykowaną windą po umówieniu wjazdu z obsługą.
9. Wstęp na Punkt Widokowy odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu. Bilety wstępu sprzedaje tylko i wyłącznie Kasa Biletowa, mieszcząca się na terenie Sky Tower na poziomie 0.
10. Kasa jest czynna
• od poniedziałku do soboty w godzinach 08:45-20:30
• w niedziele w godzinach 09:45-19:30 
11. Bilety wstępu uprawniające do wjazdu na Punkt Widokowy są wystawiane na konkretną datę i godzinę wjazdu. W celu wjechania na Punkt Widokowy należy stawić się przy windzie w dniu i o godzinie wskazanej na bilecie wstępu. Bilet wstępu nie uprawnia do skorzystania z wjazdu na Punkt Widokowy w innym dniu i o innej godzinie, niż te wskazane na bilecie. Kasa nie zwraca pieniędzy za bilet niewykorzystany.
12. Ceny biletów wstępu określa cennik umieszczony w kasie biletowej na terenie Sky Tower oraz na stronie internetowej http://skytower.pl w zakładce Punkt Widokowy.
13. Na Punkt Widokowy nie będą wpuszczane osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających i innych zaburzających świadomość lub naruszających porządek publiczny.
14. Podczas przebywania na Punkcie Widokowym zabrania się w szczególności:
• zrzucania wszelkich przedmiotów,
• spożywania na terenie Punktu Widokowego napojów alkoholowych i korzystania ze środków odurzających,
• palenia tytoniu na Punkcie Widokowym, wewnątrz budowli oraz w jej obrębie,
• biegania po Punkcie Widokowym i schodach wewnątrz budynku,
• śmiecenia wewnątrz budowli i poza nią,
• zanieczyszczania terenu,
• wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników,
• hałasowania,
• uszkadzania elementów konstrukcji Punktu Widokowego i jego wyposażenia, niszczenia sprzętu,
• nanoszenia napisów na elementach konstrukcji Punktu Widokowego i jego wyposażenia,
• wchodzenia do pomieszczeń oznaczonych zakazem wstępu.
15. Dozwolony jest wjazd na teren obiektu grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży szkolnej, jeżeli na każde 19 uczestników grupy przypada jeden opiekun, odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.
16. Organizatorzy wycieczek szkolnych są zobowiązani do przestrzegania ustaleń rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) w szczególności § 32-33 Rozporządzenia.
17. Przebywający na Punkcie Widokowym muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag uprawnionego pracownika obsługi, a także instrukcji i zaleceń, w tym w szczególności treści znaków graficznych i informacji tekstowych bądź dźwiękowych skierowanych do osób Zwiedzających Punkt Widokowy.
18. Obsługa Punktu Widokowego ma prawo wyprowadzić z Punktu Widokowego osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych osób przebywających na Punkcie Widokowym, bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
19. Sky Tower SA, jako zarządca obiektu, nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, inne wypadki oraz szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia regulaminu i poleceń obsługi oraz ogólnych zasad BHP przez osoby zwiedzające.
20. Punkt Widokowy udostępniany jest w godzinach:
• od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09:00 do 21:00
• od piątku do soboty w godzinach od 09:00 do 22:00
• w niedziele w godzinach od 10:00 do 22:00
• w święta zgodnie z godzinami pracy Sky Tower.
Szczegółowe godziny wjazdu windy na Punkt Widokowy:

GODZINY WJAZDU NA PUNKT WIDOKOWY

 

PONIEDZIAŁEK
CZWARTEK

PIĄTEK - SOBOTA

 

NIEDZIELA

09:00

09:00

 

09:30

09:30

 

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

 

21:00

21:00

 

21:30

21:3021. Zarządca zastrzega możliwość zmian dni dostępnych dla Zwiedzających, godzin zwiedzania, jak i częstotliwości i sposobu organizacji wycieczek zorganizowanych na Punkt Widokowy.
22. W przypadku odwołania z przyczyn technicznych lub innych wskazanych przez Zarządcę uprzednio zarezerwowanego terminu, zaproponowany zostanie w ramach możliwości inny termin, a w razie braku możliwości ustalenia innego terminu Zarządca dokona zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety.
23. Zastrzega się możliwość zamknięcia Punktu Widokowego w razie wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych w takim przypadku Zwiedzającym zaproponowany zostanie w ramach możliwości inny termin a w razie braku możliwości ustalenia innego terminu Zarządca dokona zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety.
24. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za słabą widoczność wynikającą z niekorzystnych warunków atmosferycznych.
25. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Zwiedzających Punkt Widokowy.
26. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia do chwili jego odwołania lub zastąpienia nowym regulaminem przez Zarządcę.
27. Zakup biletu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu.
28. Punkt Widokowy jest nadzorowany przez system monitoringu wizyjnego przez 24 godziny na dobę.
29. Obiekt Sky Tower jest chroniony przez licencjonowaną agencję ochrony osób i mienia 24 godziny na dobę.
30. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających w Obiekcie Sky Tower.
31. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Obiektu Sky Tower.
32. Uwagi i wnioski można zgłaszać u Zarządcy Punktu Widokowego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Sky Tower SA, ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław.

Wrocław, 14.12.2017 r.

Read More

Poniedziałek - Czwartek 

09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 - -

 

Piątek - Sobota 

09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 -
15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 -

 

Niedziela 

- 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 -
Read More